Close

Tränarförstärkning

Den 5 – 6 oktober kommer Lovisa Kotilainen och Desirée Hilli-Andersson att gå första steget i tränarutbildningen, ”Plattformen”. Utbildningen kommer bl.a. att gå igenom tränarskap, träningslära och föreningskunskap. Mer om utbildningen här: Plattformen