STYRELSEN

Roland Lagerberg Ordförande
Erna Strand Wennlo Kassör
Anna Klippmark Ungdomskommittén
Yamini Someshwar Tävlingskommittén
Stefan Holm Hall- och Bankommittén
Linn Öhrling Näsholm Ledamot
Mats Dahlin Suppleant
Johan Holmqvist Suppleant
Patrick Njuki Chefstränare