STYRELSEN

Johan Holmqvist Ordförande
Patrick Njuki Tränaransvar
Yamini Someshwar Tävlingskommittén
Stefan Holm Hall- och Bankommittén
Karin Hagerström Ledamot
Anna Klippmark Suppleant
Alexander Rydberg Suppleant
Mats Dahlin Suppleant