Allmänt

Tennisklubben har till syfte at genom  utövning av idrott verka för höjande av medlemmars fysiska och psykiska status  samt att främja god kamrat-och idrottsanda.

Alkohol

Idrott och alkohol hör inte vid några tillfällen ihop och måste motverkas av hela vuxenvärlden. I all idrottslig verksamhet som föreningen deltar i eller arrangerar är alkohol inte tillåten av vare sig aktiva eller ledare. Vid andra arrangemang som föreningen arrangerar eller deltar i, som älkohol kan förekomma, gäller lagens 18-årsgräns.

Mobbning

Ingen mobbning får förekomma på något plan inom föreningen. Den som känner sig kränkt bestämmer själv gränsen som skall respekteras.

Tobak

Då tobaksanvändning är skadlig för hälsan både som idrottare eller ledare skall följande gälla: Ingen under 18 år får eller skall använda tobak i någon form. Då de vuxna i föreningen har ett socialt ansvar och är ungdomarnas förebilder skall en restriktiv hållning hållas vid användandet av tobak i föreningens verksamhet.

Rasism

Alla människors lika värde är en av samhällets grundpelare och skall vara det även i en förening. Föreningen skall vara öppen för alla oavsett nationalitet, hudfärg, religion eller etnisk bakgrund.

Fair play

Att uppträda schysst både på och utanför planen är en självklarhet i vår förening.

Våld

Alla skall känna sig trygga att komma till föreningen. Därför tolereras inget våld eller pennalism bland föreningens medlemmar.

Narkotika

All hantering av narkotika är enligt lag förbjuden och är så även i vår förening. Här gäller NOLLtolerans.