Medlemmarna i Oxelösunds Tennisklubb kallas härmed till Årsmöte söndag den 13 Juni 2021 kl. 14 utanför Tennishallen. Mötets dagordning finner ni i sin helhet på länken längre ned. Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda i god tid före mötet, dock senast torsdagen den 3 juni 2021. Välkomna Oxelösund den 27 Maj 2021 STYRELSEN Här Fortsätt läsa