Close

Kallelse till Årsmöte

Medlemmarna i Oxelösunds Tennisklubb kallas härmed till Årsmöte söndag den 13 Juni 2021 kl. 14 utanför Tennishallen.

Mötets dagordning finner ni i sin helhet på länken längre ned.

Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda i god tid före mötet, dock senast torsdagen den 3 juni 2021.

Välkomna

Oxelösund den 27 Maj 2021

STYRELSEN

Här finner ni länken till kallelsen som visar mötets dagordning: Kallelse Årsmöte Dagordning