Close

Stockholm Open

Vi räknar med att åka upp till Stockholm Open efter lunch (torsdag den 17 oktober). Transporten dit beräknas ske i personbilar (som förra året).

Då det är en vardag måste de juniorer som har skollektioner begära ledigt.

Sittplatsbiljetter köps in av Roland Lagerberg (som även följer med upp). Biljettpriserna kostar 520 kr/st., men vi avser att rabattera biljettpriserna för juniorerna. Vuxna får i år betala fullt pris liksom resekostnader och parkering. Avgifterna kommer att faktureras efteråt. Biljetterna delas ut av Roland Lagerberg dagarna innan avresan.

Anmälan sker i tennishallen på uppsatt anmälningslista.

OBS! vi har inget krav på samordnad transport.

Hälsningar OTK