Close

Lördagen den 10 dec avtackades fem tidigare OTK-styrelsemedlemmar som avgått ur styrelsen.

De avtackade var Björn Andersson, Börje Liljekvist, Rolf Englund, Nina Kotilainen och Ulf Wennlo

Ett stort TACK från OTK till dessa trogna medarbetare som under många år bidragit till klubbens fortlevnad.