De avtackade var Björn Andersson, Börje Liljekvist, Rolf Englund, Nina Kotilainen och Ulf Wennlo Ett stort TACK från OTK till dessa trogna medarbetare som under många år bidragit till klubbens fortlevnad.