Vi tänker ordna en gemensam resa till Stockholm Open även i år. Vi räknar med att åka torsdagen den 16 okt efter lunch. Anmälan görs på anslaget i vår tennishall där övrig info finns. Vid frågor kontakta: Roland Lagerberg Mobilnr: 070-7558303 Email: erikroland_lagerberg@hotmail.com