Close

COVID 19- UPPSKJUTEN TERMINSSTART

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att stänga ned icke nödvändig verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner till och med den 24/1 2021.

Svenska Tennisförbundet skriver att tennisklubbar som själva äger sina anläggningar ansvarar för beslut avseende öppethållande och verksamhet. Ansvarig för varje anläggning skall identifiera ett maxantal för hur många som får vistas samtidigt i anläggning. Vi har satt gränsen vid 8 personer.

Svenska Tennisförbundet tipsar bl. a. om följande:

  • begränsa träningsgrupper till max 4 deltagare inklusive tränare
  • att vid privat spel uppmana till att endast spela singel
  • stänga ned omklädningsrum

Träning i klubbens regi

Vi har på grund av begränsningen i gruppstorlekar beslutat skjuta på terminsstarten till den 25/1 och börjar då med grupper på max 5 personer inklusive tränareVi hoppas att restriktionerna lättnar från den 25/1. 

Detta innebär följande terminer för

Juniorer:                                                 

Vårterminen 17 veckor vecka 4-20

Utomhusterminen 5 veckor vecka 21-25

Vuxna:

Vårterminen 22 veckor vecka   4-25

Vi kommer om några dagar att publicera schema som på grund av nya gruppstorlekar innehåller en del ändringar. Informera oss genom vår e-post om eventuell minskning av träningstid så snart som möjligt. 

Vi ber alla att ta ansvar och följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och

  • Stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom
  • Byt om hemma så långt det är möjligt
  • Håll avstånd-ta speciellt hänsyn i vår trånga entré
  • Invänta din träningstid på läktaren tills föregående grupp lämnat banan
  • Tvätta händerna
  • Så långt det är möjligt skall bara de som spelar tennis och tränare vistas i hallen

GOTT NYTT ÅR!

OXELÖSUNDS TENNISKLUBB 2021-01-03