Med anledning av Coronavirusets spridning i Sörmland följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har beslutat att följande skall gälla för GRUPPTRÄNING I KLUBBENS REGI: Från och med måndagen 9/11 till och med lördagen 28/11 – Vi pausar gruppträningar för dem som är födda 2004 och tidigare. – Gruppträningar för dem som är födda 2005 och senare Fortsätt läsa