Schema för VT 2021

Nu finns det nya schemat för vårterminen 2021 på hemsidan, ligger i menyn under träning & tävling.

COVID 19- UPPSKJUTEN TERMINSSTART

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att stänga ned icke nödvändig verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner till och med den 24/1 2021. Svenska Tennisförbundet skriver att tennisklubbar som själva äger sina anläggningar ansvarar för beslut avseende öppethållande och Läs Mer

MEDLEMSINFO om träning m. m.

Träning för födda 2004 och tidigare Uppehållet gäller terminen ut = till och med vecka 51. Kompensation för tränarbortfall under uppehållet kommer att göras genom avdrag på nästa termins fakturor. Vårterminens träning startar måndagen 11/1, med träning för alla åldersgrupper om Läs Mer