COVID 19- UPPSKJUTEN TERMINSSTART

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att stänga ned icke nödvändig verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner till och med den 24/1 2021. Svenska Tennisförbundet skriver att tennisklubbar som själva äger sina anläggningar ansvarar för beslut avseende öppethållande och Läs Mer

MEDLEMSINFO om träning m. m.

Träning för födda 2004 och tidigare Uppehållet gäller terminen ut = till och med vecka 51. Kompensation för tränarbortfall under uppehållet kommer att göras genom avdrag på nästa termins fakturor. Vårterminens träning startar måndagen 11/1, med träning för alla åldersgrupper om Läs Mer

Covid-19

Med anledning av Coronavirusets spridning i Sörmland följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har beslutat att följande skall gälla för GRUPPTRÄNING I KLUBBENS REGI: Från och med måndagen 9/11 till och med lördagen 13/12 - Vi pausar gruppträningar för dem som Läs Mer